Plugin hỗ trợ trực tuyến cho wordpress

Plugin hỗ trợ trực tuyến cho wordpressChúng tôi xin giới thiệu một plugin rất cần thiết cho các website, đó là plugin Support Online – Hỗ trợ trực tuyến.

Plugin bao gồm các tính năng sau:

+ Hiển thị 02 số điện thoại (hoặc hiển thị Điện thoại và Email)
+ Hiển thị 02 nick Yahoo
+ Cho phép hiển thị mục  ở 1 số chuyên mục cụ thể
+ Không cho phép hiển thị  ở 1 số chuyên mục cụ thể

Ví dụ: Nếu website của bạn giới thiệu sản phẩm cho 02 cửa hàng khác nhau thì bạn có thể cấu hình để hiển thị mục Hỗ trợ trực tuyến ứng với thông tin tương ứng của từng cửa hàng bằng cách sau:

  • Tạo widget 1 cho cửa hàng Achỉ hiển thị ở chuyên mục (category) ứng với cửa hàng A
  • Tạo widget 2 cho cửa hàng Bchỉ hiển thị ở chuyên mục (category) ứng với cửa hàng B

Download:

Plugin hỗ trợ trực tuyến cho wordpress  support-online.zip (104.7 KiB, 2,098 hits)

Hướng dẫn sử dụng plugin Support Online:

  • Cài đặt plugin Support Online
  • Vào Giao diện (Appearance), chọn Widget
  • Thêm widget Support Online vào vùng cần hiển thị “Hỗ trợ trực tuyến” và thiết đặt giá trị

Chú ý:

  • Category display:  Nếu để trống mặc định sẽ hiện tất. Nếu có giá trị thì chỉ có các category được liệt kê mới được hiển thị (Danh sách liệt kê là ID của các category, ngăn nhau bằng dấu chấm phẩy)
  • Category not display:  Nếu để trống mặc định sẽ không bị hạn chế. Nếu có giá trị thì Support Online sẽ không hiện ở các category được liệt kê

->DonePlugin hỗ trợ trực tuyến cho wordpress

Plugin hỗ trợ trực tuyến cho wordpress

-Tham khảo kết quả tại: http://quanaoonline.net

Nguồn: toolforseo.org

Chú ý:
*Nếu chưa cài Plugin tốt nhất cho SEO, tham khảo ngay Plugin wordpress cho SEO

Speak Your Mind