Duplicate content là gì?

Duplicate content là gì?Bộ máy tìm kiếm thích các nội dung đa dạng và khác nhau trong kết quả tìm kiếm. Điều này giúp người tìm kiếm có được sự lựa chọn đa dạng hơn. Bởi thế các máy tìm kiếm sẽ chỉ hiển thị một bản sao duy nhất của tài liệu trong kết quả tìm kiếm.

Vì lý do nói trên, bạn không nên có nhiều tên miền cùng trỏ tới một nội dung, hay nhiều địa chỉ URL khác nhau cho một nội dung. Bạn nên dùng một nội dung duy nhất.

Các bản sao chép cũng bị coi như nội dung kép, ví dụ như việc cùng một bài viết xuất hiện trên nhiều Website, hoặc một bài viết có cùng nội dung được bạn post đi post lại nhiều lần trên website của bạn.

Trên trang Web của mình, bạn có thể sử dụng tệp tin robots.txt hay các meta tag robots cũng như lệnh “nofollow” để hạn chế nội dung trùng lặp (ví dụ như bản in, archive, tags, rss…).

Trong trường hợp bạn thay đổi cấu trúc bài viết phải post lại bài thì nền redirect 301 URL cũ đến URL mới của bạn

Chú ý:
*Nếu chưa cài Plugin tốt nhất cho SEO, tham khảo ngay Plugin wordpress cho SEO

Speak Your Mind